Vacature Stage Productie en Marketing

Vacature
Stage Productie en Marketing

Niveau
Mbo/hbo-werk-en denkniveau

Locatie
Rotterdam-centrum

Tijd per week
32 uur per week

Periode
1 februari tot 1 juli. Periode kan in overleg aangepast worden.

Functieomschrijving
Voor ons team zoeken wij een enthousiaste, betrouwbare, muzikale, zelfstandige en ambitieuze productie- en marketing stagiair/stagiaire.

Taken en verantwoordelijkheden

Wie zoeken wij
Je hebt ervaring met het creëren van content, kunt zelfstandig werken, weet van aanpakken en vind het tof om van het begin tot eind bij onze wekelijkse streams aanwezig te zijn. Je kent alle ins en outs van Instagram, TikTok, Facebook en Twitter. Ervaring met het maken van Instagram (Reels) en TikTok is hierbij het belangrijkste.

We communiceren zowel op kantoor als via social media in het Engels. Daarom is het zaak dat je goed overweg kunt met Engels en Nederlands in woord en geschrift.

Bij gelijkwaardige kwaliteiten gaat de keuze uit naar een persoon die de diversiteit van onze organisatie vergroot. 

Over ons
GÂRDEN pioniert op het gebied van livestreams via www.garden.stream. Wekelijks – meestal op donderdag – zenden wij een liveshow uit van artiesten die passen binnen ons artistiek profiel.  Wij zien livestreams als een nieuw presentatievorm voor muziek: een mix van een videoclip, een recording sessie en een live concert. Tijdens onze streams co-produceren we samen met de artiesten een audiovisuele livestream waarbij de focus op de coproductie en op artist empowerment ligt. We streven ernaar een sfeer te creëren waarin zowel de artiesten als ons eigen team kan excelleren. We zijn gevestigd in broedplaats de HBS aan de ‘s Gravendijkwal in Rotterdam, waar we kantoor houden en werken vanuit onze eigen productiestudio.

Wat bieden wij

Klinkt dit als muziek in de oren? Stuur dan je motivatie en cv uiterlijk 15 december naar Britt van Klij via britt.vanklij@gardenmusic.eu.


Vacancy Production and Marketing Intern

Vacancy
Intern Production and Marketing

Level
Mbo/hbo

Location
Rotterdam-centrum

Hours
32 hours per week

Period
1 February until 1 July. Exact period can be determined after consultation.

Description
For our team, we are looking for an enthusiastic, reliable, musical, independent and ambitious production and marketing intern.

Tasks and responsibilities

Who are we looking for?
You have experience in creating content, you can work independently, you know how to tackle things and you enjoy being present at our weekly streams from start to finish. You know all the ins and outs of Instagram, TikTok, Facebook and Twitter. Experience with creating Instagram (Reels) and TikTok is the most important.

We communicate in English both at the office and via social media. That is why it is important that you can get along well with English and Dutch in speech and writing.

In the case of equal qualities, the choice goes to a person who increases the diversity of our organization.

About us
GÂRDEN is a pioneer in the field of livestreams via www.garden.stream. Every week – usually on Thursdays – we broadcast a live show of artists that fit our artistic profile. We see livestreams as a new form of presentation for music: a mix of a video clip, a recording session and a live concert. During our streams, we co-produce an audiovisual livestream with the artists, with a focus on co-production and artist empowerment. We strive to create an atmosphere in which both the artists and our own team can excel. We are located in the HBS incubator on the ‘s Gravendijkwal in Rotterdam, where we have our office and work from our own production studio.

What do we offer

Would you like to be part of our team? Send your motivation and CV to Britt van Klij by 15 December at britt.vanklij@gardenmusic.eu.